برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Main Research Lines

ردیف

Line تحقیقاتی

درصد طرح های تحقیقاتی مصوب

1

 لوسمی

70%

 لنفوم- میلوم

 کانسر پستان

 Stem Cell

2

 بقیه تومورها

30%