برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

2009-2010

 

 

 1388 (2010-2009 )

Articles published in indexed journals in the International Index of Hematology and Oncology Research Center of Tabriz University of Medical Sciences

Row

Name

Title

Journal name

International index and index

IF

Author

Type of paper

1

رضا شبانلویی- دکتر واعظ- دکتر دولتخواه و گلچین

Alloporinol, Chamomile and Normal Saline Mouthwashes for the Prevention of Chemotherapy-Induced Stomatitis

 

Journal of clinical and diagnostic research

Embase-

ايندكس 3

-

نفر اول

Original article

2

    دکتر دستگیری

Age Distribution of Breast Cancer in the Middle East, Implications for Screening

Breast J

ISI -ايندكس 1

091/2

نفر دوم

Letter to Editor

3

دکتر عباسعلی حسین پورفیضی

B Thalassemia Mutations in the Iranian Kurdish Population of Kurdistan and West Azerbaijan Provinces

Hemoglobin

ISI -ايندكس 1

1

نفر دوم

Original article

4

دكتر جمال عيوضي –دکتر اسودی- دکتر نیکانفر- دکتر ملجایی- دکتر دولتخواه- دکتر واعظ- گلچین

Cytarabin and daunorubicin or idarubicin in induction therapy of acute myeloid leukemia patients

Pakistan journal of medical sciences

ISI -ايندكس 1

-

نفر اول

Original article

5

دکتر عباسعلی حسین پورفیضی

Is the Frameshift Codons 8/9 (+G) [FSC 8/9 (+G)] -Thalassemia Mutation, Detected by the Polymerase Chain Reaction -Amplification Refractory Mutation System, Really FSC 8/9 (+G)?

Hemoglobin

ISI -ايندكس 1

1

نفر دوم

Short communication

6

دكتر جمال عيوضي

Myeloperoxidase index and subtypes of acute myeloid leukemia

JPMA "Journal of the Pakistan Medical Association"  

pubmed -ايندكس 2

-

نفر اول

Short Report

7

دکتر زهره صناعت

Osteosarcoma of the larynx

Archives of Medicine

pubmed -ايندكس 2

-

نفر اول

Case report

8

دکتر زهره صناعت- دکتر عیوضی- دکتر اصفهانی- دکتر واعظ

بررسی پاسخ به درمان با آرسنیک تری اکسید در بیماران میلوم متعدد مقاوم به درمان

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Embase - scopus

ایندکس 3

-

نفر اول

Original article

9

دکتر علیرضا نیکانفر

فراواني بيان دئوكسي نوكلئوتيديل ترانسفراز انتهايي در لوسمي ميلوبلاستيك حاد

           

فصلنامه پژوهشی خون

ایندکس 4

-

نفر اول

Original article

10

دکتر ایرج اسودی- دکتر رویا دولتخواه

 

لوسمی لنفوسیتیک مزمن و اثر فلودارابین در درمان ان

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی  درمانی تبریز

ایندکس 4-  Emro

-

نفر اول

Original article

11

دکتر محمد اصغرزاده

بررسی صحت تشخیص میکروسکوپی مالاریا در آزمایشگاه های صحرایی مناطق مالاریاخیز ایران با استفاده از روش Nested PCR

مجله پزشکی هرمزگان

ایندکس 4

SID

-

دوم

Original article

12

دکتر ایرج اسودی-رضا شبانلویی- مهري گلچين

بررسی نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان و مقایسه آن با افراد عادی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان

ایندکس 4

 

-

اول

Original article