برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Archived Projects

 

لیست طرح های تحقیقاتی اتمام یافته مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ پایان طرح

تاریخ تصویب طرح

مجری

عنوان

ردیف

87/1/20

84/9/8

خانم مهری گلچین

بررسی تاثیر خود مراقبتی برکیفیت زندگی بیماران لوسمی حاد تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز  هماتولوژی و انکو لوژی تبریز در سال 1384

1

87/9/20

86/6/28

آقای رضا شبانلویی

بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش درد واضطراب ناشی از نمونه برداری مغز استخوان در بیماران مراجعه کننده به مرکز هماتولوژی و انکولوزی تبریز در سال 1386

2

87/10/10

83/4/29

دکتر جمال عیوضی ضیائی

تعیین جواب به درمان بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی تحت درمان با دو پروتکل سیتوزار با سروبیدین و سیتوزار با ایداروبیسن در بیمارستان شهید قاضی طباطبایی  در 80 مورد

3

87/11/9

87/5/16

دکتر سید محسن موسوی

مروری بر سرطان اطفال در ایران

4

87/11/29

84/5/25

دکترایرج اسودی

تعیین  (minimal residual disease)MRDد ر بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد و تیپ M3

5

87/12/21

84/12/16

دکتر عبدالحسن کاظمی

بررسی  تغییرات جمعیت پیترسپورم اووال در پوست سر  بیماران مبتلا به  سرطانهای خونی تحت شیمی درمانی

6

88/2/9

86/10/26

دکتر بهزاد برادران

بررسی اثرات ضد توموری BCG, HSP مهار کننده رگزایی تالیدوماید و باکتری Bifidobacterium به صورت همزمان روی تومور فیبروسارکوما در موش های Balb/c

7

88/6/25

87/11/23

دکتر ایرج اسودی کرمانی

بررسی پروفایل شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان و مقایسه آن با افراد سالم

8

88/6/25

86/9/21

دکتر محمدرضا قندفروش ستاری

بررسی نقش تورین به عنوان بیومارکر در سرطان ریه

9

88/8/6

87/5/16

خانم سیما مقدسیان

بررسی مراقبت های حمایتی پرستاران از دیدگاه زنان مبتلا به سرطان پستان و ارتباط  آن با کیفیت زندگی در مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال 1387

10

88/8/6

87/11/9

دکتر ابوالقاسم جویبان

ابداع روش اندازه گیری فلوریمتریک برای دفراسیروکس (اوسورال) در مایعات بیولوژیک

11

88/8/6

88/4/31

دکتر رویا دولت خواه

طراحی وب سایت مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی و استفاده از امکانات پذیرش  Online طرح های تحقیقاتی

12

88/12/5

87/11/23

خانم مهین برادران رضایی

باورهای بهداشتی و رفتارهای تشخیص زودرس سرطان پستان در کارکنان زن مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز 1388

13

88/12/5

88/2/9

دکتر ایرج اسودی کرمانی

ارتباط امید با سلامتی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز-1388

14

88/12/12

85/12/9

دکتر زهره صناعت

بررسی  میزان جواب به درمان تری اکسید آرسنیک در بیماران مبتلا به میلوم مولتیپل مقاوم به درمان

15

88/12/18

85/5/29

دکتر زهره صناعت

بررسی سطح مس و روی و نسبت cu/zn و VEGF  در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی قبل و بعد از درمان

16

89/2/22

88/2/9

دکتر سید هادی چاووشی

بررسي ميزان شيوع اضطراب وافسردگي دربيماران مبتلا به كانسردر بيمارستان شهيدقاضي طباطبايي تبریز

17

89/6/24

86/10/26

دکتر زهره صناعت

بررسی میزان بروز COX-2 در بیماران مبتلا به لنفوم

18

89/6/24

87/12/14

آقای محمد

حسین عبدزاده

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رابطه با بیماری سرطان - 1388

19

89/9/3

88/6/25

دکتر رویا دولت خواه

بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری و ارتباط آن با خونریزی های گوارشی در بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده ارثی

20

89/9/3

88/6/25

دکتر ایرج اسودی کرمانی

بررسي تاثير مصرف پنتوکسيفيلن بر جلوگيري از آسيب کليوي ناشي از مصرف متوتروکسات در رت

21

89/10/15

89/2/22

خانم فرحناز عبداله زاده

رابطه آگاهی از تشخیص بیماری با امید و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز، 1388

22

89/11/20

88/2/30

دکتر ایرج اسودی کرمانی

بررسي تاثير آموزش تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی براضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني در مرکز هماتولوژی و انکولوژی تبریز- 1388

23

89/11/27

85/12/9

دكترعلي اصفهاني

بررسی اثر شیمی درمانی بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن در بیماران مبتلا به لوسمی میلوژنی حاد

24

89/12/25

87/2/11

دکتر جمال عیوضی ضیایی

تعیین میزان آلودگی به سیتومگالوویروس در کیسه های اهدایی  خون کامل وپلاسما و لکوسیت هابا روش الیزا و PCR

25

89/12/25

87/8/29

دکتر ایرج اسودی کرمانی

بررسی شیوع آلودگی ویروسی 16 و 18 پاپیلومای انسانی در مراجعین سالم بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

26

90/3/25

89/7/28

دکتر فرزانه لطفی پور

تهيه كمپلكس سيكلو دكسترين- كيتوزان و ژن پلاسميدي IL-12 و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن

27

90/3/25

89/10/15

دکتر آزاد رحمانی

رشد پس از سانحه و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز

28

90/6/16

88/6/4

خانم فرانک جبارزاده تبریزی

سطح امید و ارتباط آن با عزت نفس در بیماران مبتلا به لوسمی در مرکز هماتولوژی و انکولوژی تبریز- 1388

29

90/6/16

88/6/25

دکتر ایرج اسودی کرمانی

ارتباط سطح 25 هیدروکسی ویتامین  D سرم با عوامل پیش آگهی درسرطان پستان

30

90/6/16

89/2/22

دکتر ابوالقاسم جویبان

تعيين مقدار فلوريمتريک دفريپرون در مايعات بيولوژيک

31

90/7/20

88/4/31

دکتر زهره صناعت

مقایسه آنژیوژنز مغز استخوان و عامل رشد آندوتلیوم عروقی خون و مغز استخوان قبل و بعد از درمان بیماران لوسمی حاد میلوئیدی

32

90/7/20

87/8/29

دکتر ایرج اسودی کرمانی

بررسی وضعیت آلودگی HPV در SCC سر و گردن در تبریز

33

90/10/21

88/8/27

دکتر محمدامین موسوی

بررسی بیان  واریانت­های پیرایشی ژن  survivin در لوکمی میلوئید مزمن به عنوان نشانگر مولکولی جدید

34

90/11/19

87/12/14

دکتر علی اصفهانی

ارزیابی وضعیت تغذیه ای در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی (AML) و لوسمی حاد لنفوئیدی (ALL) و ارتباط آن با عوارض شیمی درمانی

35

90/11/19

86/6/28

دکتر ژاله برار

ژن درمانی سلولهای سرطانی سینه با هدف قرار دادن           بااستفاده از فن آوری نانو ErbB2

36

90/12/17

88/4/31

دکتر زهره صناعت

بررسی میزان CD44 ,Ki-67,p53,HER-2/neu در بیماران مبتلا به کانسر معده

37

90/12/17

90/3/25

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بررسی جهش های ژن BCL10 در DNA استخراجی از بلوکهای پارافینی تشخیص داده شده با لنفوم غیر هوچکینی در مقایسه با لوسمی حاد لنفوئیدی

38

90/3/17

89/3/26

دكتر كريم شمس

مقایسه میزان و کیفیت تمایز سلول های مگاکاریوسیت از سلول بنیادی هماتوپوئتیک CD34 + خون بند ناف در محیط کشت نانوفیبر PES با محیط کشت 2 بعدی معمول (HSR)

39

91/6/8

89/9/3

دکتر آزاد رحمانی

رضایت بیماران مبتلا به سرطان از مراقبت­های درمانی ارائه شده در مرکز آموزشی-درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز

40

91/7/19

89/10/15

دکتر ایرج اسودی کرمانی

بررسی وضعیت ki-67 دربیماران با سرطان پستان اولیه وارتباط آن با سایر فاکتورهای پیش آگهی در مرکز انکولوژی شهید قاضی طباطبایی تبریز در سالهای 90-1389

41

91/7/19

91/2/20

دكتر فرزانه لطفي پور

   بررسي فعاليت ضد ميکروبي نانو ذرات PLGA - وانکومايسين عليه ايزوله هاي باليني انتروكوك

42

91/8/17

90/2/7

دکتر وحید زمان زاده

فرايند کسب امید در بيماران مبتلا به سرطان: مطالعه نظريه پايه

43

91/9/15

87/8/29

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی سطح مهار کننده های انعقادی دربیماران مبتلا به هموفلیلی A,B در مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

44

91/12/16

90/2/7

دکتر آزاد رحمانی

تبیین تجارب بیماران مبتلا به سرطان و وابستگان نزدیک آنان از افشا بیماری سرطان: یک مطالعه کیفی

45

91/12/16

90/12/17

دكتر رؤيا دولتخواه

بررسي ميزان كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به هموفيلي مراجعه كننده به كلينيك هموفيلي مركز شهيد قاضي طباطبايي تبريز

46

92/2/18

88/8/27

دکتر علی اصفهانی

ارزیابی وضعیت تغذیه ای در بيماران مبتلا به سرطان معده قبل و بعد از شیمی درمانی

47

92/2/18

91/6/8

آقاي علیرضا محجل اقدم

تاثیر آموزش تلفیقی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به سرطان سینه و تنش خانواده آنها

48

92/3/22

90/8/25

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بهينه سازي تكثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي جهت استفاده باليني در پيوند مغز استخوان

49

92/4/19

91/7/19

خانم شيرين الهورديزاده

بررسی اثر ماستکتومی بر روی تصویر ذهنی خانمهای مراجعه کننده به مرکزآموزشی_درمانی  شهید قاضی طباطبایی

50

92/5/23

90/7/20

دکتر فرشاد سید نژاد

بررسی سطح سایتوکین های پیش التهابی در شدت موکوزیت حاصل از رادیوتراپی

51

92/6/20

90/6/16

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بررسی میزان بیان ژن β-کاتنین و Survivin در بیماران مبتلا  به لوسمی میلوئیدی حاد (

Acute Myeloid Leukemia )

52

92/7/17

90/2/7

دکتر علی اکبر موثق پور اکبری

بررسی اثرات بایکالین بر تمایز سلولهایHSC  به­رده ­اریتروئیدی

53

92/7/17

91/6/8

خانم سيما مقدسيان

تعامل-پرستار بيمار و رابطه آن با رضايتمندي از خدمات پرستاري و كنترل بر بيماري از ديدگاه  بيماران مبتلا به سرطان بستري در مر كز اموزشي درماني  شهيد قاضي طباطبايي تبريز 1390

54

92/7/17

91/2/20

دكتر مجید  فرش دوستي حق

بررسی پلی مورفیسم های ژنتیکی TNFα-308 و LTα+252 در بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین و لوسمی لنفوئیدی حاد

55

92/9/20

90/3/25

دكتر حسن رضازاده

مطالعه اثرات آنتی موتاژنیسیته خوراکی ویتامین E در پرسنل پرستاری بیمارستانهای انکولوژی توسط تکنیک ایمز وکامت

56

92/10/25

90/11/19

دکتر اشرف فخرجو

بررسی ظهور گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال درکانسر غیر سلول کوچک ریه بر حسب مرحله تومور و تمايز سلولی

57

92/10/25

91/3/17

دكتر منصور بيرامي

نقش اضطراب صفت در پيش‌بيني‌هاي افسردگي و خستگي در بيماران سرطان سينه

58

92/10/25

91/8/17

خانم مينا حسين زاده

بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان مبتلای مراجعه کننده به درمانگاه­ انکولوژی مرکز آموزشی درمانی شهید قاضی طباطبایی تبریز ،1391

59

92/11/23

91/7/19

خانم اكرم قهرمانيان

ماهیت ارتباط بیمارمحور در بخش های انکولوژی: یک مطالعه کیفی بر اساس تجارب پرستاران، بیماران و خانواده آنها  

60

92/11/23

89/7/28

دکتر محمدرضا نهایی

بررسی جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در داخل میدانهای الکتریکی در محیط کشت مایع

61

92/12/14

91/6/8

دكتر علی اکبرموثق پور اکبری

مقايسه اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي جفت و خون بند ناف در كشت همزمان با سلول هاي تك هسته اي خون محيطي بر الگوي بيان ژن سايتوكاين هاي مترشحه از سلول هاي تك هسته اي خون محيطي

62

92/12/14

91/6/15

دکتر هادی همیشه کار

بررسي الگوي مصرف و تجويز داروهاي ضد ميکروب در بيماران سرطاني نوتروپنيک در بيمارستان شهيد قاضي

63

92/12/14

91/12/16

آقاي عليرضا محجل اقدم

ترس از بازگشت سرطان و تردید و ارتباط آنها با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز، 1391

64

65

نیازهای مراقبت حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز، 1391  -

دكتر آزاد رحماني

91/3/17

93/2/17