برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

contact us

Tel: +98 41 33343626

Fax: +98 41 33343844, 33361358
Adress: Hematology & Oncology Research Center, Golgasht Avenue, Shahid Ghazi Hospital,Tabriz, Iran.
Po Box: 51665-158
Postal Code: 5166614731
Email: horc_tums@tbzmed.ac.ir   ,
         horc.tums@gmail.com
         horc_tums@yahoo.com