برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Current Projects

 

لیست طرح های تحقیقاتی در حال اجرای مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ تصویب طرح

مجری طرح

عنوان

ردیف

85/10/13

دکتر عباسعلی حسین پور فیضي

بررسی وضعیت تغذیه در بدخیمی های شایع کودکان

1

86/4/13

دکترسوسن كلاهي

بررسي رابطه ميزان تراكم استخواني با سرطان پستان

2

87/8/29

دکتر سید محسن موسوی

بررسی وضعیت درد بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان امام (ره) و شهید قاضی تبریز در سال 1387

3

88/3/20

دکتر ایرج اسودی کرمانی

تعيين MRD (Minimal Residual Disease) و موتاسیون در ژن MTHFR در بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيدي حاد (تيپ M3 )

4

88/8/6

دکتر سیما منصوری درخشان

مطالعه اثر والپرویک اسید وایزو بوتیرامات در درمان بیماری بتاتالاسمی در سلولهای اریترویید  اجدادی استخراج شده از بیماران بتا تالاسمی و بررسی اثر افتراقی نوع ژنوتیپ بر نتیجه درمان والپرویک اسید و ایزو بوتیرامات

5

88/8/27

دکتر علی دسترنج تبریزی

مقایسه مشخصات هیستولوژیک وایمونوهیستوشیمی هیپرپلازی اتیپیکال اندومتروارتباط ان با پاتوژنز تومورهای تیپ 1و2 اندومتر در زنان قبل و بعد از منوپوز

6

88/12/12

دکتر سودابه داوران

سنتز و بررسی خواص ضد لوکمی میلوئید مشتقات جدید N -{2-اکسو-2-(1-(3-کلروفنیل)-2-پیپرازین-4-ایل)اتیل)-ان-(4-کلوبنزیل)کارباموئیک اسید

7

89/2/22

دکتر ایرج اسودی کرمانی

Adjuvant treatment of Breast Cancer with Taxotere based regimen

8

89/6/24

دکتر محمدرضا قندفروش ستاری

بررسی اثر مهار کنندگی تورین بر سمیت ناشی از درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به

Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

9

89/11/20

دکتر داریوش محمدنژاد

بررسی  تغییرات فراساختاری و سطح سرمی  , FSH ,LH   تستوسترون و آپوپتوز در گنادهای موشهای بالغ بدنبال مصرف سيكلوفسفامايد و آنتاگونیستهای GnRH

10

90/3/25

دکتر علی رستمی

بررسی اثرات مهار ژن نوکلئوستمین بر روی پروتئین p21 در رده­ی سلولی NB4 به عنوان مدل آزمایشگاهی لوسمی پرومیلوسیتیک حاد انسانی

11

90/3/25

دکتر علی رستمی

مطالعه اثرات مهار ژن  نوکلئوستمین به کمک siRNA بر چرخه سلولی، خود نوزایی و مرگ سلولی در رده سلولی لوسمی میلوئید مزمن انسانی

12

90/6/16

دکتر آزاد رحمانی

کاربرد نظریه عدالت در خانواده بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

13

90/9/23

آقای رضا شبانلویی

بررسی مفهوم خود مراقبتی در بیماران هموفیلی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی تبریز در سال 1390

14

90/10/21

دکتر سیمین عذار مشایخی

اندازه گیری غلظت تورین پلاسما و تام خون در بیماران تالاسمیک وارتباط آن با غلظت پلاسمایی آهن وآنزیم های کبدی

15

90/11/19

دکتر نصرت اله ضرغامی

هدف درمانی با پپتیداختصاصی مهار کنندهNF-κB و مهارکننده شیمیایی  Bcl-2 وبررسی بیان ژن mdr1در سلول های سرطان لوسمي میلوئیدی حاد (AML)

16

90/11/19

دکتر نصرت اله ضرغامی

هدف درمانی با پپتیدهای اختصاصی مهار کننده NF-κB و  Aktو بررسی بیان ژن mdr1 در سلول هايHL-60  لوسمي میلوئیدی حاد

17

90/11/19

دکتر نصرت اله ضرغامی

بررسی اثر داروهای تریکواستاتین A وتراپوکسینA بر بیان ژن   KLF4 ومیزان آپوپتوز دررده سلولی sk-ov-3 سرطان تخمدان

18

90/12/17

دكتر زهره صناعت

بررسی میزان فراوانی جهشهای NPM1و   FLT3–(ITD) و یافته های فلوسیتومتری در بیماران لوسمی حاد میلوییدی

19

90/2/20

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی درگیری p21 و p27 به عنوان پروتئین  کینازهای وابسته به سایکلین مهار کننده چرخه سلولی به دنبال سرکوب ژن نوکلئوستمین در رده های سلولی لوسمی دارای p53 و فاقد آن

20

91/2/20

دكتر سعید پيروزپناه

ارتباط مقادیر دریافت غذایی فولات، ویتامین B 6 و ویتامین B 12 با خطر سرطان پستان: یک مطالعه مورد- شاهدی

21

91/3/17

 

 

دكتر جمال عيوضي ضیایی

نقش داپلر سونوگرافی در ارزیابی جواب درمانی کانسر پیشرفته پستان

22

91/6/8

خانم الهه سيد رسولي

درك از پيش آگهي و ارتباط آن با اميد ، خودكارامدي و سلامت معنوي در بيماران مبتلا به سرطان بستري در مر كز اموزشي درماني  شهيد قاضي طباطبايي تبريز 1391

23

91/6/8

دکتر سید هادی چاووشی

مطالعه تغییرات سطح سرمی klotho و ارتباط آن با پاسخ به درمان اولیه  در بیماران لوسمی میلوئید حاد

24

91/9/15

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسی نقش جهش های ژن HFE  در اندیکس های گرانباری آهن در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور و مینور در بیماران تالاسمیک آذربایجان شرقی

25

91/10/20

آقاي مهدي طالبي

بررسی سطح بیان زیر واحد  P40اینترلوکین-12 و اینترفرون گاما و ارتباط آن با پلی مورفیسم پروموتر ژن های مربوطه در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد در مراجعین به بخش انکولوژی بیمارستان امام رضا (ع) و کودکان تبریز

26

91/10/20

دكتر سيد مجتبي محدث

مطالعه تعداد نسخه های ژن های استعداد به سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان در منطقه آذربایجان شرقی توسط روش MLPA

27

91/10/20

دكتر عليرضا لطفي

بررسی سطح سرمی اینتر لوکین 6  در بیماران با کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان

28

91/12/16

دكتر عليرضا استادرحيمي

  تاثير مکمل بتا گلوکان ومکمل توامان لاکتوباسیلوس رامنوسوس GGو بتا گلوکان بر سيستم ايمني ، وضعیت تغذیه ای  و عوارض جانبي شيمي در ماني در بيماران مبتلا به سرطان پستان

29

91/12/16

دكتر سعيد پيروزپناه

همبستگی نوع پروتئین و غذاهای پری بیوتیکی دریافتی با سطوح سرمی فاکتورهای هورمونی در مبتلایان به سرطان پستان : تحلیل اثر تداخلی پلی مورفیسم های IGF-1  و IGFBP-3

30

92/2/18

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسی شیوع پلی مورفیسم های شایع ناحیه پروموتری ژنهای Bax و Bcl-2  در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد در آذربایجان شرقی

31

92/2/18

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسی همراهی بین پلی مورفیسم ژنی Fok-I در رسپتور ویتامین D و حضور اختلال عملکرد کلیوی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در آذربایجان شرقی

 

32

92/2/18

دكتر مجيد فرش دوستي حق

بررسي تاثير رزوراترول بر بيان  ژن MDR1 در رده ي سلولي لوسمي لنفوبلاستيك حاد  MOLT-4  و بر مقاومت نسبت به وينكريستين

33

92/2/18

دكتر محمود شكاري خانياني

تعيين ميزان جهش هاي حذفي كل ژن F8 و جهش هاي نقطه اي اگزون 14 ژن F8 در بيماران هموفيلي Aنوع شمال غرب ايران

34

92/3/22

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی اثرmiR-219-5p وmiR-15b در تکثیر سلول های بنیادی خونساز CD34+ در شرایط invitro

35

92/3/22

دكتر كريم شمس

بررسی اثر هیپوکسی برپرولیفراسیون،مرگ سلولی ومارکرهای سطحیU937 بر بستر سلولهای مزانشیمی خون بندناف

36

92/3/22

دكتر فرزانه لطفي پور

تهیه نانو لیپوزوم تتراسیکلین  وبررسي اثر ضد ميکروبي آن در مقايسه با محلول دارو علیه S. epidermidis

37

92/4/19

گلشن برهمني

مقایسه استرس ناشی از تشخیص سرطان، استرس در روابط زناشویی و جدایی در بیماران زن و مرد مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مركز هماتولوژي و انكولوژي تبریز، 1392

38

92/4/19

دكتر كريم شمس

بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان بر تمایز منوسیتی سلولهای U937

39

92/5/23

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بر تمایز اریتروئیدی سلولهای K562

 

40

92/5/23

دكتر كريم شمس

بررسی مولکولی شیوع ترانسلوکاسیون های شایع در بیماران لوسمی حاد میلوئیدی در شمالغرب ایران

41

92/5/23

دكتر سيد مجتبي محدث اردبيلي

آنالیز مولکولي الگوی متيلاسيون پروموتورژنهای GSTP1, APC, CASP8 در زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش MS-MLPA

 

42

92/5/23

دكتر سيد مجتبي محدث اردبيلي

آنالیز مولکولي الگوی متيلاسيون پروموتورچند ژن بازدارنده تومور در زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش MS-MLPA

 

43

92/6/20

دكتر نصرت اله ضرغامي

ی اثر مهاری نانوذرات بتا سیکلودکسترین حاوی 17AAG بر بیان ژن hsp90 در رده سلولی سرطان پستان

44

92/6/20

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی اثر مهاری نانوذرات کوپلیمرpLGA-PEG   حاوی 17DMAG بر بیان ژن hsp90 در رده سلولی سرطان ریه

45

92/6/20

دكتر آزاد رحماني

استرس روانشناختی و ارتباط آن با خوش بینی در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تبریز، 1392

46

92/6/20

دكتر عليرضا فرج الهي

اندازه گیری توزیع دز حاصل از پرتودهی بسته های خونی در دستگاه گاما سل با استفاده از ژل NIPAM و تاثیر دز اعمال شده بر فاکتورهای بیولوژیک خون

47

92/7/17

دكتر جليل واعظ قراملكي

بررسی ارتباط پاسخ دهی به فلودارابین با اندازه ی عرضه ی CD38  در سطح لنفوسیت های در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن

48

92/7/17

دكتر عليرضا لطفي

بررسی سطح سرمی  MMP2   , MMP9 در بیماران با کانسر اسکواموس سل حنجره و اهمیت بالینی آن

49

92/7/17

دكتر نصرت اله ضرغامي

مقایسه اثراتcurcumin-chrysin خالص و نانوکپسوله شده با PLGA-PEGدر بیان ژنcyclin D1 در رده سلولی سرطان پستانT-47D

50

92/8/15

دکتر سید مجتبی محدث اردبیلی

بررسی پلی مورفیسم های ژن TP53  (   intron 3     duplication 16 bp     و  Arg 72 Pro ) و پلی مورفیسم ژن XRCC3 (Thr241Me t) در زنان مبتلا به سرطان پستان دراستان آذربایجان شرقی ،ایران

51

92/8/15

دکتر علی اکبر موثق پوراکبری

بررسی اثر تمایز میلوسیتی سلولهای رده HL-60 در هم کشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان

52

92/8/15

دکتر علیرضا لطفی

بررسی سطح سرمی MMP2  , MMP9 در بیماران با کانسر اسکواموس سل دهان و اهمیت بالینی آن

53

92/8/15

دكتراشرف فخرجو

بررسي وضعيت بروز P63 در نمونه خلط بيماران با كارسينوم غيرسلول كوچك ريه

54

92/9/20

دكتر رويا دولت خواه

بررسی برخي از موتاسیون های شایع ژن KRAS و BRAF در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در منطقه آذربایجان شرقی

55

92/9/20

دكتر آزاد رحماني

نیازهای مراقبت حمایتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در اعضای خانواده­ بازماندگان سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی تبریز، 1392

56

92/9/20

دكتر علي اكبر موثق پور اكبري

بررسی موتاسیونهای اگزون12 ژنjak2 در بیماران مبتلا به پلی سایتمی ورا

57

92/9/20

دكتر كريم شمس

بررسي اثر كروسين بر رشد و بقاي رده سلولي HL-60 در همكشتي با سلولهاي مزانشيمي خون بند ناف

 

58

92/10/25

دكتر جمال عيوضي ضيايي

بررسی وضعیت سونوگرافیک تخمدان و انتی مولرین هورمون قبل و بعد از کموتراپی اجوان در خانمهای پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان

59

92/10/25

دكتر عباسعلي حسين پور فيضي

بررسی فراواني کمبود آنزیم پیروات کیناز و موتاسیون های شایع در ژن آن در نوزادان مبتلا به ایکتر دورۀ نوزادی

60

92/11/23

دكتر سعيد دستگيري

مولکولار اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال

 (آذربایجان شرقی3- 1392)

61

92/11/23

دكتر منصور بيرامي

اثر بخشی  زوجین درمانی انطباقي باسرطان سینه بر  سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه و همسران آنها

62

92/11/23

دكتر نيره اميني ثاني

بررسی ارتباط رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی  با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت  و دیسترسهای روحی روانی در مبتلایان به سرطان کولورکتال و همسران آنها

63

92/11/23

دكتر نصرت اله ضرغامي

بررسی اثر chrysin نانوکپسوله شده باPLGA-PEGبر روی پروفایل بیانmicroRNA ها دررده سلولی سرطان معده(AGS )

64

92/12/14

دكتر زهره قريشي

بررسی پلی مورفیسم های ژن VDR در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی

65

93/2/17

دكتر زهره قريشي

بررسي اثر زنجبیل بر نوروپاتي ناشی از شیمی درمانی و وضعیت آنتی اکسیدانی و التهابی بدن در بيماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی با رژیم کاربوپلاتین- پاکلی تاکسل

66

93/2/17

دكتر تورج هاشمي

اثر بخشی درمانی ذهن آگاهی (مبتنی بر رویکرد شناختی) بر باورهای ناکارآمد و ارزیابی اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان با تغییر در ظاهر( تغییر در چهره، قطع اندام، ریزش شدید موها)

67

93/2/17

دكتر آزاد رحماني

تجارب اعضای خانواده بیماران مبتلا به سرطان از زندگی با بیمار مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی

68

93/2/17

دكتر بابك نجاتي

اثرگیاه بومادران(Achillea millefolium ) در پروفیلاکسی موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی بیماران AML

69